Sӑrituri obstacole
Concursul de sӑrituri peste obstacole testeazӑ abilitӑțile tehnice ȋn a sӑri, atȃt ale cӑlӑrețului cȃt și ale calului, inclusiv suplețea, musculatura și condiția fizicӑ a acestora.

Ȋn arenӑ vor fi pregӑtite ȋntre 10-15 obstacole ce vor trebui sӑrite ȋntr-o ordine prestabilitӑ. Spre deosebire de obstacolele de cross-country, aceste obstacole sunt compuse din elemente ce pot cӑdea liber, situație ȋn care concurentul va primi puncte de penalizare.

De asemena testul va fi cronometrat, fiecare secundӑ peste timpul stabilit fiind penalizatӑ.