Dresaj
Proba de dresaj constӑ ȋntr-un șir de mișcӑri exacte, executate cӑlare ȋntr-o arenӑ ȋnchisӑ de 20x60m. Testul este arbitrat de mai mulți arbitri care vor nota echilibrul, ritmul, suplețea, supunerea calului și armonia acestuia ȋmpreunӑ cu cӑlӑrețul.

Fiecare miscare din cadrul testului este notatӑ pe o scarӑ de la 0 la 10, 10 fiind nota cea mai mare posibilӑ cu un scor maxim total obținut ȋn funcție de numӑrul de miscӑri.