Cross-Country
Ȋn acestӑ fazӑ, 21 de obstacole, alcӑtuind 28 de eforturi vor fi distribuite pe o distanțӑ de 3.650m.  Obstacolele constau ȋn obiecte solide construite din obiecte intâlinite in natură (bușteni, garduri vii etc.) precum și diferite obstacole cum ar fi iazuri și șanțuri sau combinații ale celor douӑ categorii, ideea fiind de a imita obstacolele care ar putea apărea în mod normal într-un  peisaj de ţară.

Cӑlӑreții trebuie sӑ termine cursa ȋntr-un interval de timp prestabilit, numit timp optim. Pentru fiecare secundӑ cu care se depӑșește timpul optim, cӑlӑreții vor fi penalizați, precum și pentru fiecare nesupunere a calului (refuzul de a trece peste un obstacol).

Traseul competiției este realizat sub ȋndrumarea dl. Andrew Fell din Irlanda, delegatul tehnic  al FEI (Federația Ecvestrӑ Internaționalӑ).